Stadgar

Här nedan finner ni stadgar för BRF Hästskon 2018

Ladda ner stadgar här, alternativ läs i PDF:en under.

Stadgar.pdf