Inför ordinarie föreningsstämma

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2019

Här nedan finner samtliga dokument inför ordinarie föreningsstämma 19 maj 2020

Kallelse 2020

Dagordning inför ordinarie föreningsstämma

Styrelsens motion till föreningsstämma

Poströstsedel föreningsstämma

Fullmakt

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2019