Viktiga dokument

Här hittar du några av våra viktigaste dokument för boende i BRF Hästskon Solna.

Under flikarna under kan du ladda ner vår boendepärm för att söka i den. Det är även möjligt att trycka Ctrl+F och söka i dokumentet nedan.

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Hästskon, Solna!

Vår förening består av 89 lägenheter i en fastighet som uppfördes 1996-1997 och som ligger i kvarteret Majhill i norra Frösunda. Här finns närhet till kollektivtrafik och fina promenadområden, inte minst Brunnsviken som bara ligger ett stenkast bort. Inom promenadavstånd finns Nya Ulriksdal, Frösunda, Järvastaden och Arenastaden med Mall of Scandinavia.

Norra Frösunda (södra Ritorp) tillsammans med Järva Krog bär på spännande historia då t.ex. området runt nya Ulriksdal under 1930-1960 talet var en naturlig samlingsplats då Ulriksdals galoppbana låg här.

Daterad: 2019-03-31


Till dig som är nyinflyttad

Meddela styrelsen snarast nedanstående uppgifter för att vi ska kunna ordna namnskyltar och koppla in din porttelefon.

Meddela telefonnummer och e-post Porttelefonen är kopplad till ett valfritt hem- eller mobiltelefonnummer. E-post använder vi för vissa informationsutskick.

Namn på namnskyltar i portuppgången och brevlådan För att vi ska kunna uppdatera namnskyltarna behöver vi veta vilka namn som ska stå på skyltarna i portuppgången samt brevlådan.

Glöm inte att ange portuppgång och lägenhetsnummer som avses vid ändring Dessa uppgifter skickas till föreningens e-postadress info@brfhastskon.com. Om ni inte har tillgång till e-post så går det bra att lägga en lapp i föreningens postfack som finns i portuppgång Mäster Simons väg 14.


Förord

Bästa medlem,

I denna pärm finner du information om hur vår bostadsrättsförening fungerar. Vi har försökt att samla det mesta du behöver veta om felanmälan, tvättstugorna, sophantering, parkering m.m.

Viss information, t.ex. styrelsens sammansättning och annan information som förändras, finns att ta del av på hemsidan: www.brfhastskon.com.

En bostadsrättsförening är beroende av engagerade medlemmar. Det är vi alla som äger fastigheten och som tillsammans kan påverka vår boendemiljö, både vad avser trivsel och boendeekonomi. Välkommen med idéer och andra insatser för vårt fortsatta arbete.

Läs igenom denna pärm. Genom att följa trivselreglerna kan alla boende bidra till god gemenskap i vår förening. Genom att följa rekommendationerna i pärmen hjälper du till att hålla kostnaderna nere.

Denna boendepärm uppdateras på denna hemsida.


Att bo i bostadsrätt

Att bo i en bostadsrätt har många fördelar, du förfogar över nyttjanderätten till din lägenhet, andelen kan överlåtas eller ärvas och du bor till självkostnad. Nedan sammanfattas några viktiga områden som du behöver känna till om att bo i bostadsrätt.

Vad är en bostadsrättsförening? Som bostadsrättshavare är du medlem en bostadsrättsförening vilket är en ekonomisk förening.

Äger jag min lägenhet? Nej, detta är en vanlig missuppfattning. Du äger inte din lägenhet utan en andel i föreningen samt rätten att bo i din lägenhet. Detta innebär att du inte får lov att riva bärande väggar, ändra vissa elinstallationer, vattendragning, ventilation eller utföra håltagning på fasad, byta ytterdörr mm. utan styrelsens godkännande. Du får heller inte hyra ut din lägenhet i andra hand utan styrelsens godkännande. Att inte följa dessa regler kan innebära uppsägning/förverkande av ditt medlemskap vilket innebär att du kan behöva flytta.

Vad går avgiften till? Varje månad betalar du in en avgift (1/12 av årsavgiften) till föreningen. Detta är inte någon hyra, du bor ju inte i en hyresrätt, utan en avgift som täcker föreningens löpande utgifter. Exempelvis ränta på föreningens lån, amortering, fastighetsförsäkring, driftskostnader som värme, hiss-service, städning och reparationer.

Hemförsäkring Som bostadsrättshavare rekommenderas du teckna en hemförsäkring med bostadsrättstillägg då du utan detta tillägg saknar viktiga försäkringsmoment och vid skada själv kan få stå för höga kostnader. Föreningen har inget kollektivt bostadsrättstillägg.

Styrelsearbete Ta vara på möjligheten du har som medlem att verkligen påverka ditt boende genom att kandidera till styrelsen. Styrelsen väljs på ordinarie föreningsstämma och representerar medlemmarnas intressen samt sköter den löpande verksamheten. Förtroendeuppdraget att arbeta i styrelsen eller valberedningen är roligt och utvecklande där din insats gör skillnad.

Brf Hästskon Solna 5 www.brfhastskon.com


Trivselregler

Allmänt gäller att vi i föreningen försöker att visa hänsyn och omtanke om varandra och tar ansvar för vår gemensamma fastighet. Vi försöker också att visa tolerans och förståelse gentemot andra boende och deras situation (t.ex. barn och äldre). Som medlem i föreningen har du både rättigheter och skyldigheter. Läs därför noga igenom dessa trivselregler samt föreningens stadgar.

Port/trappuppgång

Det är inte tillåtet att förvara några som helst tillhörigheter i trapphusen. Barnvagnar, cyklar och annat är i vägen vid en utrymning enligt brandsäkerhetsreglerna. Dessa saker kan innehålla material som är gasbildande och därmed utgöra ökad livsfara vid en eventuell brand. Det är inte tillåtet att ha dörrmattor i trapphuset, dels på grund av att de är ett hinder för städpersonal, men även för att de utgör risk för farlig gasbildning vid brand. Lägg inga soppåsar i trapphuset, dessa doftar och lämnar kladdiga märken i trapphuset som är svåra att få bort.

Rökning

Rökning är tillåtet på balkong/uteplats. Försök dock att visa hänsyn och rök så långt bort från våra friskluftsintag (halvrunda öppningar på fasaden) som möjligt. Använd egen askkopp och släng aldrig fimpar på marken. Rökning är inte tillåtet i trapphus, hiss eller andra allmänna utrymmen inomhus.

Stammar/avlopp

Det är förbjudet att använda kemiska propplösare i föreningens avlopp. Dessa kan orsaka svåra stopp med dyra stamrensningar som följd.

Ingenting får slängas i avloppen som inte hör hemma där. Ting som hushållspapper, blöjor, sanitetsbindor, tvättlappar, leksaker, tandstickor, tops, tandtråd och dylikt förorsakar stopp i avloppen. Stopp i rören kan leda till dyra vattenskador.

Undvik att hälla ut matfett i vasken. Det löser inte upp sig utan fastnar i rören. Ta upp stekflott med papper och släng i soporna istället.

Grillning

Föreningen har en fin grill på gården som medlemmar kan utnyttja fram till kl 21:00. Grillning på balkong och uteplats är inte tillåtet, oavsett grilltyp. Detta dels på grund av brandrisken och dels på grund av att lägenheternas friskluftsintag gör att grannarna får in grillos i sina lägenheter. Även försäkringsvillkoren kräver detta. Observera att myndigheterna kan besluta om eldningsförbud även i vår egna grill på gården.

Störningstider

Före kl. 08:00 samt efter kl. 20:00 vardagar (samt kväll före vardag) tänker vi extra på ljudnivån. Detsamma gäller före kl. 10:00 samt efter kl. 22:00 på helger. Vi undviker då att snickra, borra och liknande. Om du planerar att ha fest eller utföra arbeten med hög ljudnivå i din lägenhet, meddela detta genom att sätta upp information i ditt trapphus i god tid. Om du upplever störningar från en

Brf Hästskon Solna 6 www.brfhastskon.com

granne, prata i första hand själv med denne och försök lösa problemet själva. I andra hand tar du kontakt med styrelsen.

Balkong

Städning av balkong skall ske med sopborste och sopskyffel eller dammsugare. Låt inte skräpet på din balkong hamna hos grannen under. Det är inte tillåtet att skaka mattor eller andra textilier på balkongen. Ställning för mattpiskning finns på gården.

Om du vill skura golvet på din balkong, gör det med en fuktad trasa. Häll inte vatten på balkonggolvet, för då får grannen nedanför en blöt balkong. Blomlådor hängs på insidan av balkongräcket, utan risk för att ramla ned och skada någon.

Markiser

Om du vill ha en markis till din balkong, kontakta styrelsen för tillstånd att sätta upp markis, samt planering angående färgskala. Endast vissa färger och mönster är tillåtna.

Cyklar

Cyklar skall parkeras i något av cykelförråden, inte på gården eller i portarna.

Parabolantenner

Det är inte tillåtet att ha parabolantenn på balkong/uteplats, varken monterad på fasad eller på stativ/annan anordning.

Djur

Rastning av djur får under inga omständigheter ske på innergården. Om olyckan är framme var vänlig plocka upp efter ditt djur.

Hundar skall vara kopplade inom föreningens område. Lägg/häng inte ut mat till fåglar på balkong/uteplats då detta bidrar till nedskräpning i form av fågelspillning. Det kan dessutom dra till sig råttor. Viss skadedjursbekämpning i byggnaden täcks av föreningens försäkring i Vardia. Kontakta styrelsen för att få försäkringsnumret.

Handdukstork

De varmvattenburna handdukstorkar som monterades som standard när huset uppfördes får ej stängas av då varmvatten då blir stillastående i ledningarna och då kan få för låg temperatur, vilket kan leda till att bakterier bildas.

Hantering av snö på balkonger och vid takfönster

På balkonger utan tak är det mycket viktigt att man tar bort snö och eventuella istappar som samlats vid balkongdörren. Detta för att skydda balkongdörren, men även ur utrymningssynpunkt. Sopa upp tillräckligt mycket snö så att balkongdörren kan öppnas obehindrat. Släng inte ner snö/is från balkongen eftersom det innebär risk för att skada förbipasserande.

Har du ett takfönster där det samlas snö, öppna fönstret försiktigt och sopa snön ut från fönstret/fasaden.

Skötsel av uteplats

Innehavare av uteplats är skyldig att ansvara för skötsel/underhåll inkl. ommålning regelbundet. Detta skall vara reglerat via ett avtal om skötsel av uteplats som skall upprättas vid kontraktsskrivning. Vid ommålning är färgkoden S 2005-G60Y och kan blandas till i alla välsorterade färgbutiker. Kom ihåg att färgen skall vara för utomhusmålning.

Nycklar

Till varje lägenhet hör tre dörrnycklar (fungerar både till entréportar samt lägenhetslåset), en soprumsnyckel, en förrådsnyckel samt två nycklar till postfacket. Har du behov av fler nycklar, skriver du en begäran till styrelsen. Nycklar hämtas efter beställning hos styrelsen hos Råsunda Lås AB, Råsundavägen 155. Varje extra nyckel betalar du för.

Förebyggande åtgärder för att förhindra inbrott

Om du misstänker att någon obehörig kommit åt din nyckel, byt låscylinder och nyckel innan skadan är skedd. Detta är ofta ett krav för att hemförsäkringen skall gälla vid ett eventuellt inbrott. Kontakta styrelsen för rekvisition till Råsunda Lås AB.

Serviceläge

Vid underhåll och tillsyn i din lägenhet kan styrelsen eller av styrelsen utsedd entreprenör avisera att du skall lämna ditt undre lägenhetslås i så kallat serviceläge, om du själv inte kan vara hemma vid besöket. Du sätter låset i serviceläge genom att låsa dörren, vrida tillbaka nyckel till ”tio i tolv”. När du nått rätt läge indikeras ett klickljud.

Elektroniska nyckelbrickor

Till varje lägenhet hör tre blå eller vita elektroniska nyckelbrickor för portsystemet. Tappas en nyckelbricka bort skall styrelsen underrättas och i samband med det skall medlem meddela serienumren på de brickor som finns kvar så att styrelsen kan avaktivera den förlorade brickan. Ny nyckelbricka kan erhållas från styrelsen och kostar 100 kr.

Vid överlåtelse

Samtliga nycklar skall följa med lägenheten vid överlåtelse. Det är säljarens ansvar att lämna över nycklar och nyckelbrickor vid överlåtelse. Saknas någon nyckel eller nyckelbricka skall köparen i första hand kontakta säljaren.

Porttelefon

Entrédörrarna i varje port har elektroniska dörrlås som kan öppnas via porttelefonen som finns vid alla portar mot gården. Porttelefonen kopplas till ett valfritt hemtelefonnummer alternativt mobiltelefonnummer.

 • Porttelefonens kortnummer fungerar kl 07:00-21:00.
 • Du öppnar porten genom att trycka * på din telefon.
 • Det finns ingen portkod.
 • Vi öppnar inte porten för okända.
 • Se till att porten går i lås efter dig. Anmäl fel till styrelsen.


Parkering

Parkeringsplatser för besökare finns bland annat på Mäster Simons väg och Galoppvägen, där även parkeringsautomater finns.

Det är inte tillåtet att parkera vid port 14 och 26 samt längs med carportsidan, annat än för i- och urlastning. Det är dock tillåtet att stå tillfälligt parkerad vid port 14 och 26 och längs med carportsidan så länge konstant aktivitet råder vid bilen. Utan aktivitet vid bilen kan du komma att bötfällas efter 6 minuter.

 • Företaget som sköter vår parkeringsbevakning heter Parking Partner.
 • Om du ser en felparkerad bil, ring 08-120 305 90

● Vid in- och utflyttning samt vid leveranser kan medlemmar få ett tillfälligt parkeringstillstånd. Den som behöver ett sådant skall i god tid kontakta styrelsen.

● Om du anser att du har fått en p-bot på fel grunder, kontakta då Parking Partner.

Garageplats/carportplats/motorscykelplats Det finns garageplatser, carportplatser och motorcykelplatser att hyra. För att ställa dig i kö, meddela styrelsen detta och bifoga då följande information:

 • Namn
 • Lägenhetsnummer
 • Registreringsnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Om du vill ha garageplats, carportplats eller motorscykelplats.

Det går inte att svara på hur lång kötiden för garage/carport är, då det är beroende av när någon flyttar eller säger upp sin plats.

Det är möjligt att ställa sig i kö för ytterligare en carport/garageplats, dvs du kan ha maximalt två stycken platser. Här gäller separat kö där du tilldelas en plats om den “vanliga” carport/garagekön är tom. Detta är väldigt sällsynt varför kötiden blir mycket lång.

Innehavare av carportplats som tillhör lägenhet står själva för underhåll och reparation invändigt. Föreningen står för underhåll utvändigt. Varje parkeringsplats har eget eluttag.

Priset är för närvarande 300 kr per månad för carportsplats och 500 kr per månad för garageplats.

Bredband och kabel-TV

Bredband I avgiften ingår bredband 250 via ComHem. Dock har varje lägenhetsinnehavare möjligheten att även välja leverantören Bredbandsbolaget. Information ifrån Bredbandsbolaget. Föreningen betalar basabonnemanget men varje medlem är individuell kund hos ComHem.

Kabel TV

I avgiften ingår ComHem som är vår leverantör av kabel-TV. Vilka kanaler som ingår hittar ni längst ner på denna sida. Föreningen betalar basabonnemanget men varje medlem är individuell kund hos ComHem. Det paket som ingår är kanalpaket TiVo Silver.

Digital-TV-box Varje medlem kan hämta ut en TiVo-box från ComHem. Du som flyttar in måste själv kontakta ComHem för att registrera dig som kund.

För att se utbud av kanaler med mera, kontakta ComHem eller se längst ner på föreningens hemsida under ”Om fastigheten”.

Brandvarnare

I maj 2012 installerades brandvarnare i alla lägenheter. Dessa brandvarnare har en beräknad livslängd på tio år. Brandvarnarna tillhör lägenheten och får ej tas med vid flytt. Behöver du en ny brandvarnare, kontakta styrelsen. Batteriskötsel till de nya brandvarnarna står medlemmen själv för.

Funktionstesta den gamla varianten av brandvarnare med jämna mellanrum genom att trycka in den genomskinliga knappen i mitten tills du hör ett pip.

Brandsäkerhet

 • Släck om möjligt den lilla branden, alla bränder är små i början.
 • Med enkel utrustning som brandfilt och handbrandsläckare kan du oftast släcka elden i tidigt skede.
 • Se till att ha lock tillgängligt om det börjar brinna i kastrull eller stekpanna, slå av fläkten och stäng spjället. Häll inte på vatten om det är fett som brinner
 • Kan du inte släcka branden ska du ta dig ut och stänga dörren efter dig.
 • En stängd dörr hindrar branden från att sprida sig lika snabbt.
 • Om det brinner i en annan lägenhet, gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus, stanna kvar och ring 112.
 • Se till att balkongdörren går att öppna på vintern, om du behöver ta din tillflykt dit.

Städning

Städning av trapphus och tvättstugor sköts av en städentreprenör.

Vintertid sker städning en gång per vecka och sommartid varannan vecka. Två gånger per år görs storstädning i trapphus och tvättstugor, inkl. fönsterputsning, avtorkning av lister mm. Dessa två tidpunkter är före midsommar respektive före jul.

Vid slaskväder hjälps vi åt att hålla trapphusen fräscha genom att torka av skorna på dörrmattan i entrén.

Gemensamma städdagar

Två gånger per år genomförs gemensam gårdsstädning då alla medlemmar förväntas hjälpa till att städa, kratta, sopa och rensa ogräs med mera. I samband med dessa städdagar bjuder föreningen på något enklare att äta och dricka. Föreningen har även en container på gården där medlemmar kan slänga skräp, dock ej elavfall eller farligt avfall såsom färgburkar, lösningsmedel och däck.

Tänk på att värdet på din lägenhet påverkas av hur vår närmiljö i föreningen ser ut.

Sophantering

 • Sophuset finns på gården intill lekplatsen. Sophämtning är kostsamt. Se till att slänga soporna där de hör hemma. Avfallskärlen är märkta, se till att du slänger dina sopor i rätt kärl.
 • Knyt ihop dina soppåsar. Öppna soppåsar leder till dålig lukt, framförallt sommartid.
 • Platta till dina kartonger så mycket det bara går så tar de mindre plats.
 • I tidningscontainern får du inte slänga kuvert, påsar eller papperskassar.
 • Glasflaskor, metall och annat återvinningsbart måste tas med till en återvinningsstation. Närmaste återvinningscentral finns på Regementsgatan, nära järnvägen.


● Vill du sortera matavfall får du papperspåsar, sopkorg och information av styrelsen. Papperpåsarna slängs sedan i de bruna kärlen märkta med “matavfall”.

Tvättstuga

Föreningen har två tvättstugor, en i port 16 och en i port 24.

Regler

Tvättiden måste ha påbörjats 30 minuter efter utsatt tvättid, annars får annan medlem utnyttja tvättiden. Påbörja inte en tvätt till om du är osäker på att hinna färdigt innan tvättidens slut.

Endast den som har aktuell bokning har tillträde till tvättstugan. Det betyder att du inte kommer in i tvättstugan efter att din bokade tid har gått ut.

Bokning av tvättid sker via panelen utanför respektive tvättstuga eller via föreningens webbsida http://hastskon.passerkort.se/AptusPortal

 • Under vardagar är tvättpassen 4 timmar, under helger 3 timmar.
 • Det är inte tillåtet att färga eller bleka kläder i föreningens tvättmaskiner.
 • För att tvätta BH med bygel, använd gärna tvättpåse.
 • Dunartiklar, kuddar, dynor och liknande måste även de tvättas i tvättpåse.

Efter avslutat tvättpass skall:

 • Samtliga maskiner rengöras från tvättmedelsrester och torkas av.
 • Följande luddfilter tömmas; i torktumlaren, i pelaren bakom torktumlaren, i torkskåpet.
 • Golvet sopas och våttorkas.
 • Fönster stängas och lampor släckas.
 • Dörren skall låsas. Observera att strömmen stängs av kl 22.15.
 • Felanmälan av maskiner görs till fastighetsförvaltaren Nordstaden, Se nedan för kontaktuppgifter.

Fastighetsförvaltning och felanmälan

Nordstaden AB är vår fastighetsförvaltare. De kan man ringa vid fel eller skada i lägenheten, trapphus eller annan del av våra lokaler. Den som upptäcker felet eller skadan kontaktar Nordstaden.

DAGTID 07.00-16.00: 08-32 40 60 Du kan också lämna felanmälan på https://nordstaden.se/nordstadens-kundportal/. Om det uppstår allvarligt fel eller skada med risk för skada på fastigheten utanför kontorstid, ringer man journumret, se nedan. Jourutryckning kostar extra varför man endast skall kontakta dem i nödfall. Exempel på akuta situationer kan vara till exempel vattenläckage.

JOUR 16.00-07.00 samt helger: 08-587 801 30Hissar

Underhåll och felanmälan

Hiss-Craft i Sverige AB underhåller och reparerar våra hissar. De ringer man vid fel på hissarna, dock inte om det bara gäller en ej fungerande hissknapp (kontakta i så fall styrelsen). Den som upptäcker ett fel ringer själv till Hiss-Craft, det behöver alltså inte vara styrelsen som tar kontakt med dem.

HISS-CRAFT larmcentral: 08-755 26 50

Förebyggande åtgärder för att förhindra inbrott

Släpp inte in okända i porten.

Överväg att information en granne om du ska resa bort.

Lämna även dina kontaktuppgifter så att du kan nås vid behov.

Installera en timer så att lampor tänds och släcks även när du är borta.

Be någon tömma din brevlåda och tidningskorg.

Om du ser post hänga ut ur en brevlåda, peta gärna ner den.

Lägg inte ut information på sociala medier om att du ska resa bort.

Om du misstänker att någon obehörig kommit åt din nyckel, så byt låscylinder och nyckel. Detta är ofta ett krav för att hemförsäkringen skall gälla vid ett eventuellt inbrott.

Se till att porten går i lås efter dig. Gör den inte det, kontakta styrelsen.

Dina iakttagelser kan vara början till slutet för tjuven!

Vid akuta ärenden: 112 POLIS/AMBULANS/BRANDFÖRSVAR Övriga ärenden: 114 14


Energianvändning och spartips

 • Brf Hästskon har en 20 graders gräns för värmen inomhus under vinterhalvåret.
 • Se till att inte blockera elementen med möbler så att värmen kan cirkulera fritt i rummen.
 • Vädra snabbt med tvärdrag istället för att låta fönstren stå på glänt hela dagen.

Badrummet

 • Duscha snabbt och effektivt istället för att bada i badkaret.
 • Låt inte vattnet stå och rinna när du borstar tänderna.
 • Laga droppande kranar.
 • Laga läckande toaletter.

Kök

 • Sätt lock på kastrullen, så kokar det upp snabbare (du sparar 30% energi med locket på).
 • Anpassa kastrullens storlek till plattan. Om spisplattan är 1 cm större än kastrullen går det åt 20% mer energi.
 • Utnyttja eftervärmen.
 • Ställ in rätt temperatur i kyl och frys.
 • Frosta av frysen med jämna mellanrum.
 • Handdiska inte under rinnande vatten.
 • Kör med full diskmaskin.
 • Genom att följa ovanstående enkla tips hjälper du till att hålla föreningens kostnader nere och i förlängningen avgiften du betalar till föreningen varje månad.Lägenhetsnumrering

På anslagstavlan i varje trappuppgång sitter en översättningstabell mellan lantmäteriets lägenhetsnummer och Brf Hästskons egna lägenhetsnummer, som sitter på dörrkarmen.

● Lantmäteriets lägenhetsnummer uppger du vid kontakt med myndigheter, t.ex. Skatteverket och vid flyttanmälan

● Föreningens egna lägenhetsnummer som börjar på en bokstav följt av två siffror där första siffran anger våningsplan, använder du vid all kontakt med styrelsen, vid felanmälan, överlåtelser etc. Den informationen finns ovanför din lägenhetsdörr i trapphuset.

◦ Mäster Simons Väg 26 = A##

◦ Mäster Simons Väg 24 = B##

◦ Mäster Simons Väg 22 = C##

◦ Mäster Simons Väg 20 = D##

◦ Mäster Simons Väg 18 = E##

◦ Mäster Simons Väg 16 = F##

◦ Mäster Simons Väg 14 = G##


Andrahandsuthyrning

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt bruk om styrelsen ger sitt samtycke. Tillståndet är tidsbegränsat.

Eftersom andrahandsuthyrningar innebär merarbete för styrelsen debiteras medlemmen en avgift om 10% av aktuellt prisbasbelopp på årsbasis, förnärvarande 388 kr/månaden (2019-01- 30). Avgiften tas ut månadsvis under den beviljade uthyrniningsperioden.

Så här ansöker du Ansökan om andrahandsuthyrning (andrahandsupplåtelse) skall göras skriftligt på anvisad blankett (s.20-21) och originalansökan skall lämnas till styrelsen i god tid. En fullmakt som ger hyresgästen rätt att företräda medlemmen gentemot föreningen ska biläggas ansökan. Mall för fullmakt finns på s.22.

Viktigt Tänk på att om du lånar ut din lägenhet och du själv inte bor i lägenheten räknas det som andrahandsuthyrning, även om du lånar ut lägenheten gratis.

Den lagliga regleringen för andrahandsuthyrningen framgår av bostadsrättslagen (1991:614), 7 kap.10-11§.


Regler vid ombyggnad/renovering

1. All ombyggnation eller renovering skall ske fackmässigt. Se till att anlitad entreprenör

garanterar kvaliteten på ombyggnaden så att till exempel avloppet fungerar som tänkt etc. Efter ombyggnation av våtrum skall entreprenören lämna ifrån sig ett kvalitetsdokument. Styrelsen vill ha en kopia av detta för dokumentation. Beakta att vissa arbetsuppgifter kräver särskilda behörigheter. 2. Byt golvbrunn om du bygger om i badrummet så att du inte senare upptäcker att den behöver bytas och då måste riva hela tätskiktet. 3. Säkerställ så att entreprenören fraktar bort byggavfall i anslutning till arbetet så att byggavfall inte blir liggande. Fogmassa, cement eller dyl. får under inga omständigheter hällas i avlopp eller dagvattenbrunn. 4. Sätt upp anslag i porten samt i hissen om att arbete kommer utföras. Ange vilken lägenhet det gäller, vad som skall göras, vem som är entreprenör samt namn och telefonnummer till denne. Ange också start och slutdatum samt om arbete kommer att ske kvällstid. 5. Tänk på att föreningens trivselregler gällande störning gäller vid ombyggnation vilket innebär att arbete kan utföras vardagar mellan 08:00 – 20:00 och 10:00-20:00 på helger. 6. Täck inte in vattenledningar bakom väggskivor eller under golvskikt. 7. Observera att värmeelement/handdukstork i badrummet värms med varmvatten från vattenledningen och inte hänger samman med det allmänna värmesystemet. Vid utbyte av befintlig handdukstork måste en elektrisk handdukstork monteras istället. 8. Vid byte av köksfläkt fungerar enbart ett begränsat antal modeller tillsammans med Essvex 55, vårt värmeväxlarsystem som finns monterat i samtliga lägenheter. Ansök till styrelsen innan byte sker. Efter byte kontrolleras flöde på er bekostnad. 9. Det är ditt ansvar att informera entreprenören om ovanstående regler.

Har du ytterligare frågor, ta kontakt med styrelsen. Tänk på att vara ute i god tid vid ansökan till styrelsen.


Ventilation

I alla lägenheter i föreningen finns ett värmeväxlarsystem som heter Essvex 55. Värmeväxlarsystemet är placerat ovan spisen i köket. Den förbrukade varma frånluften från våtutrymmen och klädkammare leds i ett kanalsystem till Essvex. Frånluften avger huvuddelen av sitt värmeinnehåll till värmeväxlaren innan den blåses ut i takhuven på taket. Frisk uteluft sugs via ett filter in i värmeväxlaren där den värms och leds in via kanalsystem till bostadens sovrum och vardagsrum.

Viktigt att tänka på

● Vid duschning kan man sätta fläktens reglage på 3 (max) för att maximera utsuget ur våtrummet. Därmed minskas risken för kondens på kallare ytor (eller enligt bruksanvisning om originalfläkt blivit utbytt).

● Vid matlagning kan man inte öppna köksfönstret för att vädra, eftersom luftflödet då störs och matos tränger ut i trapphuset.

● Filtret i värmeväxlaren ska bytas 4-6 ggr/år. Filter delas för närvarande ut av styrelsen 2 ggr/år, och kan även köpas från: https://www.servicebolaget.se/webbutik/ventilationsfilter/

Utförlig info om vårt värmeväxlarsystem samt skötselråd finns bifogat på kommande sidor.

Byte av fläkt Vid utbyte av fläktkåpan (den synliga delen över spisen) som sitter standardmonterad i lägenheterna i Brf Hästskon (Futurum modell 910-16) kan och får endast modell 251-16 av Franke användas. Tillåtna modellen tillhandahålls av www.servicebolaget.se. Inga andra modeller får användas. Franke 251-16 passar inte direkt utan en del modifiering måste göras på den först (elektrisk installation, ventilationsöppningen i Essvex 55 matchar inte riktigt ventilationshålet på fläktkåpan och nya skruvhål i botten på Essvex 55 måste göras). Viktigt att tänka på är att du måste beställa en kondensskål med hållare till fläktkåpan. Servicebolaget vars kontaktuppgifter du hittar nedan har både fläktkåpa och kondensskål med hållare. Säg innan beställning att det är till en Essvex 55 som fläktkåpan skall användas så förborrar de hål i kåpan för kondensröret.

För pris och beställning, Servicebolaget AB Telefon: 020-22 22 00 E-post: info@servicebolaget.se

Observera att det är medlemmens eget ansvar att ventilationen fungerar korrekt vid byte av fläktkåpa. Föreningen och styrelsen lämnar ovanstående information som vägledning och kan inte ta på sig ansvar för support för installationen.


Värme i lägenheterna

För att få en bra värmefördelning i din lägenhet är det viktigt att du inte placerar några möbler framför elementen. Ibland kan elementen behöva luftas och då kan du låna en luftningsnyckel av styrelsen. Det är också viktigt att känna efter vid fönster och balkongdörr så att det inte läcker in för mycket uteluft. Listerna vid fönster och balkongdörr behöver bytas med jämna mellanrum.

Kontrollera kopplingarna på rör till element då och då så att inget läckage förekommer.

Stäng aldrig av den vattenburna handdukstorken om din lägenhet har en sådan, då detta kan medföra risk för bakterietillväxt.


Brf Hästskons flytt-kom-ihåg

 • För att din flytt ska gå så smidigt som möjligt har vi sammanställt den här listan och hoppas att den kan vara till din hjälp.
 • Säg upp garage/carport i god tid och återlämna nycklarna (garage och/eller motorvärmare) till styrelsen på flyttdagen eller enligt överenskommelse.
 • Avregistrera dig hos ComHem och följ deras anvisningar.
 • Be styrelsen om ett parkeringstillstånd till flyttbilen så att du slipper parkeringsböter. Flyttbil parkeras på carportsidan. Undantag: om man flyttar från port 14 eller 26.
 • 3 lägenhetsnycklar, 3 blå brickor, 1 förrådsnyckel, 1 soprumsnyckel samt 2 nycklar till postfacket lämnas till den nya lägenhetsinnehavaren. Om du inte lämnar alla nycklar kan köparen debitera dig för nybeställning av nycklar.
 • Städa lägenheten noggrant. Glöm inte golvbrunnar, fönster, balkonger o.s.v.
 • Gör ren värmeväxlarens lameller, fläkthjul och ytorna runt omkring samt byt fläktfiltret. Styrelsen kan komma att i samband med utflytt kontrollera att värmeväxlaren är rengjord. Om du ej gör rent värmeväxlaren ordentligt, anlitas entreprenör för rengöring och du får stå för kostnaden. Förklara gärna för den nya ägaren hur systemet fungerar.
 • Garage/carport samt vinds-/källarförråd töms och städas.
 • Eventuell uteplats lämnas välskött.
 • Säg upp elavtal och övriga abonnemang.