Vilka är vi i styrelsen?

Nedan finner ni information om vilka vi i styrelsen är

Namn, Befattning, Särskilt ansvar

  • Kent Eriksen, Styrelseordförande

  • Anders Evstedt, Styrelseledamot, Parkeringar samt säkerhet- och nyckelsystem

  • Peter Grönström, Styrelseledamot, Ekonomi

  • José Egusquiza, Styrelseledamot, Sekreterare

  • Agneta Broberg, Styrelseledamot, GDPR-ansvarig

  • Daniel Torefeldt, Suppleant, Hemsida

  • Nellie Frohm, Suppleant

Kontaktuppgifter

E-post: info@brfhastskon.com

Telefon: 073-622 92 40

Postadress:

StyrelsenBrf HästskonMäster Simons väg 14170 66 Solna