Vilka är vi i styrelsen?

Nedan finner ni information om vilka vi i styrelsen är

Namn, Befattning, Särskilt ansvar

  • Kent Eriksen, Styrelseordförande
  • Anders Evstedt, Styrelseledamot, Parkeringar samt säkerhet- och nyckelsystem
  • Peter Grönström, Styrelseledamot, Ekonomi
  • Daniel Torefeldt, Styrelseledamot, Hemsida
  • José Egusquiza, Styrelseledamot, Sekreterare
  • Jan Stojkovic, Suppleant

Kontaktuppgifter

E-post: info@brfhastskon.com

Telefon: 073-622 92 40

Postadress:

StyrelsenBrf HästskonMäster Simons väg 14170 66 Solna