Kontakta styrelsen

Vill du kontakta styrelsen så använd något av följande sätt

E-post: info@brfhastskon.com

Telefon: 073-622 92 40

Postadress: Styrelsen, Brf Hästskon, Mäster Simons väg 14, 170 66 Solna