Renovering & ombyggnationer

Att tänka på vid renovering & ombyggnationer

Vid ombyggnation eller renovering av din lägenhet skall du skicka in nedanstående ansökningsformulär till styrelsen minst 30 dagar innan renoveringen skall påbörjas.

Fördelningen av underhållsansvaret mellan föreningen och bostadsrättshavarna är reglerat i föreningens stadgar. Föreningen har i rollen som fastighetsägare ett ansvar att se till så att renoveringar/ombyggnationer i lägenheterna inte påverkar gemensamma byggnadsdelar som el, värme, ventilation etc.

Ansökningsblanketten finns att hämta här. Blanketten lämnas sedan till styrelsen.

Föreningens organisationsnummer är 716426-3233.

Beakta att vissa renoveringar och ombyggnationer kräver särskilda behörigheter, t.ex. elbehörighet och våtrumsintyg. Vid byte av fläktkåpa skall medlemmen ordna och bekosta ett ventilationsintyg,