Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna för olika intressenter

För medlemmar i föreningen

Fråga 1: Hur gör jag för att ställa mig i kö för antingen garage- eller carportplats?

Svar 1: Man måste skriftligen lämna in en ansökan till förening där följande information ska framgå:

- Namn

- Personnummer

- Lägenhetsnummer

- Registreringsnummer på bilen

- Kontaktinformation (telefonnummer och ev. e-post)

- Om man vill stå i kö för garage- och/eller carport-plats.

Fråga 2: Hur lång är kötiden för garage och/eller carport-plats?

Svar 2: Det går inte att ge något exakt svar då detta varierar. Dock så är vi en stor förening med relativt många platser vilket innebär att det inte brukar vara så långa kötider.

Fråga 3: Tillhör Digital TV boxen ifrån ComHem lägenhetsinnehavaren eller bostadsrättsföreningen?

Svar 3: Digital-TV boxen ifrån Comhem tillhör medlem och skall därför lämnas tillbaka till ComHem när du flyttar ut. Du som flyttar ut måste kontakta Comhem för att avregistrera dig och du som flyttar in måste kontakta ComHem för registrering.

Fråga 4: Då man inte får slänga metall eller glas i soprummet, var finns närmaste plats där man kan göra det?

Svar 4: Det finns en återvinningsstation inte så långt ifrån fastigheten, Regementsgatan. Se kartbilden längst ner på sidan. Tryck på kartan för att öppna en större version i ett nytt fönster.

Fråga 5: Är det tillåtet att upplåta lägenheten i andra-hand?

Svar 5: Ja, men all form av andrahandsuthyrning kräver tillstånd från styrelsen. Tänk på att även om du låter någon annan bo i din lägenhet i ditt ställe utan ekonomisk ersättning så räknas det som en andrahandsupplåtelse som kräver tillstånd. Följande blankett måste användas när man ansöker till Styrelsen: Blankett för 2:a handsuthyrning.

Fråga 6: Är det tillåtet att montera en parabolantenn?

Svar 6: Nej det är inte tillåtet.

Fråga 7: Var kan man köpa filter till värmeväxlaren?

Svar 7: Man kan till exempel köpa det på: http://www.servicebolaget.se/webbutik/ventilationsfilter/

Mer information om värmeväxlaren finns på nedanstående länkar:

ESSVEX55_1.pdf

ESSVEX55_2.pdf

ESSVEX55_3.pdf

ESSVEX55_4.pdf

Fråga 8: Jag vill göra om i min lägenhet. Vad ska jag tänka på?

Svar 8: Vid större förändringar som tex att ta bort en vägg, flytta rör, elinstallationer, byta fläktkåpa mm, så måste styrelsen först godkänna detta. Till din ansökan skall du bifoga en tydlig skiss som visar vad du avser att förändra. Styrelsen kan komma att göra en besiktning av lägenheten både före och efter avslutat arbete.

Fråga 9: Jag vill källsortera matavfall, hur gör jag?

Svar 9: Kontakta styrelsen för att få ett startkit innehållandes bruna papperspåsar, påshållare och informationsbroschyr. För mer information om sortering av matavfall, se Solna Stads hemsida.

Fråga 10: Jag skall flytta och månadsavgiften skall ju vanligtvis vara betald en månad i förskott. Vem betalar in nästkommande månadsavgift, jag eller köparen?

Svar 10: Bejo aviserar köparen efter tillträdet. Köparen och säljaren kommer överens om det enskilda fallet. Oftast löser mäklaren det tillsammans med er bank.


För köpare och säljare av bostadsrätter

Fråga 1: Kan jag ställa mig i kö för garageplats innan jag har flyttat in?

Svar 1: Nej, man måste vara medlem i föreningen och skriven på adressen innan man kan ställa sig i kö.


Fråga 2: Vad ska ingå vid överlåtelse av lägenhet?

Svar 2: Vid försäljning/överlåtelse av lägenhet är det säljarens ansvar att följande följer med till den nya lägenhetsinnehavaren:

  • Brandvarnare (ägs av föreningen och finns monterad i samtliga lägenheter). Behöver du ny brandvarnare, så kontakta styrelsen.
  • Tre (3) blå (eller vita) brickor till passersystemet
  • Två nycklar till postfacket
  • Tre lägenhetsnycklar, två nycklar till soprum/tvättstuga

Om något av detta saknas, kontakta i första hand säljaren.


För mäklare

Vad ingår i avgiften?

Värme, förråd, vatten, bredband och kabel-tv.

Äkta eller oäkta förening?

Äkta.

Godkänns juridisk person?

Nej.

Är det ok med delat ägande?

Ja förutsatt att båda bor i lägenheten.

Äger föreningen marken?

Ja.

Finns trefas indraget?

Ja.

Uppvärmning?

Fjärrvärme.

Har föreningen lokaler eller hyresrättslägenheter?

Nej.

Gemensamma utrymmen?

Tvättstugor, cykelförråd, soprum.

Råder eldningsförbud i fastigheten?

Ja. Även grillningen är förbjudet, även elgrillar är förbjuda.

Vad gäller vid överlåtelse av lägenhet med uteplats/egen carport?

Separat underhållsavtal måste tecknas mellan föreningen medlemmen för att medlemskap skall beviljas och för att medlemmen skall kunna få använda uteplatsen exklusivt. Kontakta styrelsen för avtalsmall.

Återvinningsstation för glas, metall, plast, batterier och papp. Se grön pil.