Fastighetsunderhåll

Fastighetsförbättringar och underhåll

ÅR 2017:

 • OVK (obligatorisk ventilationskontroll)
 • Stamspolning, byte till LED-belysning i soprum och alla trapphus. Nya motorvärmaruttag.


ÅR 2015:

 • Nytt system för tvättstugebokning


ÅR 2014:

 • OVK (obligatorisk ventilationskontroll)
 • Stamspolning
 • Fler återvinningskärl sattes in i soprum, nu har vi sorteringskärl för plast, batterier, ljuskällor (lampor & lysrör), "små-el", matavfall, wellpapp och tidningar.


ÅR 2013:

 • Underhållsbesiktning av fastighet
 • Upprustning av innergård, nya blomkrukor och ny sand till sandlådan
 • Duvskydd monterades


ÅR 2012:

 • Installation av brandvarnare i samtliga lägenheter
 • Radonmätning


ÅR 2011:

 • OVK (obligatorisk ventilationskontroll)
 • Stamspolning
 • Trädgårdsrensning av buskar och omplantering
 • Rensning av dagvattenbrunnar och stuprör
 • Upprättat underhållsplan i samarbete med Fastighetsägarna


ÅR 2010:

 • Upprustning av tvättstugor. Byte av torkskåp och torktumlare
 • Upprustning av innergård. Ny sandlåda, grill och bänkar


ÅR 2009:

 • Målning och oljning av portdörrar
 • Målning av carport-länga


ÅR 2008:

Energideklaration


ÅR 2007:

 • OVK (obligatorisk ventilationskontroll)
 • Installation av reglersystem till värmesystemet som med daglig information ifrån SMHI anpassar värmen till aktuell väderlek.


ÅR 2006:

 • Stamspolning
 • Installation av ljud/tryck styrt belysningssystem i all portuppgångar. Lamporna tänds automatiskt, vilket bidrar energibesparingar.
Gamla Ritorp

Gamla Ritorp