5:Frågor och svar


Här har vi samlat de vanligaste frågorna för olika intressenter:

 • För medlemmar i föreningen
 • För köpare och säljare av bostadsrätter
 • För mäklare

För medlemmar i föreningen

Fråga 1: Hur gör jag för att ställa mig i kö för antingen garage- eller carportplats?
Svar 1: Man måste skriftligen lämna in en ansökan till förening där följande information ska framgå:

- Namn
- Personnummer
- Lägenhetsnummer
- Registreringsnummer på bilen
- Kontaktinformation (telefonnummer och ev. e-post)
- Om man vill stå i kö för garage- och/eller carport-plats.

Fråga 2: Hur lång är kötiden för garage och/eller carport-plats?
Svar 2: Det går inte att ge något exakt svar då detta varierar. Dock så är vi en stor förening med relativt många platser vilket innebär att det inte brukar vara så långa kötider.

Fråga 3: Tillhör Digital TV boxen ifrån ComHem lägenhetsinnehavaren eller bostadsrättsföreningen?
Svar 3: Digital-TV boxen ifrån Comhem tillhör föreningen och skall därför  lämnas kvar i lägenheten vid en försäljning. Du som flyttar ut måste kontakta Comhem för att avregistrera dig och du som flyttar in måste kontakta Comhem för registrering. Vissa lägenhetsinnehavare tog aldrig ut någon digitalbox i samband med att föreningen tecknade avtal med Comhem och i dessa fall kan du som nyinflyttad få ut en digital-TV box gratis från Comhem. Om en digital-TV box redan är uttagen på en lägenhet men saknas vid lägenhetsförsäljning är detta en fråga mellan köparen och säljaren av lägenheten.

Fråga 4: Då man inte får slänga metall eller glas i soprummet, var finns närmaste plats där man kan göra det?
Svar 4
: Det finns en återvinningsstation inte så långt ifrån fastigheten, se nedanstående kartbild. Tryck på kartan för att öppna en större version i ett nytt fönster.

 Sopsortering

 

Fråga 5: Är det tillåtet att upplåta lägenheten i andra-hand?
Svar 5: Ja, men all form av andrahandsuthyrning kräver tillstånd från Styrelsen. Tänk på att även om du låter någon annan bo i din lägenhet i ditt ställe utan ekonomisk ersättning så räknas det som en andrahandsupplåtelse som kräver tillstånd. Följande blankett måste användas när man ansöker till Styrelsen: Blankett för 2:a handsuthyrning

Fråga 6: Är det tillåtet att montera en parabolantenn?
Svar 6: Nej det är inte tillåtet.

Fråga 7: Var kan man köpa filter till värmeväxlaren?
Svar 7: Man kan till exempel köpa det på: http://www.servicebolaget.se/default.asp?HeadPage=284&SubPage=72 (Essvex 55)

Mer information om värmeväxlaren finns på nedanstående länkar:
ESSVEX55_1.pdf
ESSVEX55_2.pdf
ESSVEX55_3.pdf
ESSVEX55_4.pdf

Fråga 8: Jag vill göra om i min lägenhet. Vad ska jag tänka på?
Svar 8:  Vid större förändringar som tex att ta bort en vägg, flytta rör, elinstallationer mm, så måste styrelsen först godkänna detta. Till din ansökan skall du bifoga en tydlig skiss som visar vad du avser att förändra. Styrelsen gör en besiktning av lägenheten både före och efter avslutat arbete.

Fråga 9: Jag vill källsortera matavfall, hur gör jag?
Svar 9:  Kontakta styrelsen för att få ett startkit innehållandes bruna papperspåsar, påshållare och informationsbroschyr. För mer information om sortering av matavfall, se Solna Stads hemsida.

Fråga 10: Jag skall flytta och månadsavgiften skall ju vanligtvis vara betald en månad i förskott. Vem betalar in nästkommande månadsavgift, jag eller köparen?
Svar 10:  Bejo aviserar köparen efter tillträdet.


För köpare och säljare av bostadsrätter

Fråga 1: Kan jag ställa mig i kö för garageplats innan jag har flyttat in?
Svar 1: Nej, man måste vara medlem i föreningen och skriven på adressen innan man kan ställa sig i kö.

Fråga 2: Vad ska ingå vid överlåtelse av lägenhet?
Svar 1:
Vid försäljning/överlåtelse av lägenhet är det säljarens ansvar att följande följer med till den nya lägenhetsinnehavaren:
 • Samsung digitalbox från Comhem (om uthämtad, se fråga ovan)
 • Boendepärm med instruktioner och fläktsystemet etc.
 • Brandvarnare (ägs av föreningen och finns monterad i samtliga lägenheter)
  Utseende på brandvarnare som skall finnas i samtliga lägenheter utan undantag!

 • Tre (3) blå (eller vita) brickor till passersystemet
 • Två nycklar till postfacket
 • Tre lägenhetsnycklar, två nycklar till soprum/tvättstuga

Om något av detta saknas, kontakta i första hand säljaren.

För mäklare

Vad ingår i avgiften?
Värme, förråd, vatten och kabel-tv.

Äkta eller oäkta förening?
Äkta.

Godkänns juridisk person?
Nej.

Är det ok med delat ägande?
Ja förutsatt att båda bor i lägenheten.

Äger föreningen marken?
Ja.

Finns trefas indraget?
Ja.

Uppvärmning?
Fjärrvärme.

Har föreningen lokaler eller hyresrättslägenheter?
Nej.

Gemensamma utrymmen?
Tvättstuga, cykel-förråd.

Råder eldningsförbud i fastigheten?
Ja.

Vad gäller vid överlåtelse av lägenhet med uteplats/egen carport?
Separat underhållsavtal måste tecknas mellan föreningen och köparen för att medlemskap skall kunna godkännas, kontakta styrelsen för avtalsmall.