Renovering


Att tänka på:

Vid ombyggnation eller renovering av din lägenhet skall du skicka in nedanstående ansökningsformulär till styrelsen minst 30 dagar innan renoveringen skall påbörjas. 

Fördelningen av underhållsansvaret mellan föreningen och bostadsrättshavarna är reglerat i föreningens stadgar. Föreningen har i rollen som fastighetsägare ett ansvar att se till så att renoveringar/ombyggnationer i lägenheterna inte påverkar gemensamma byggnadsdelar som el, värme, ventilation etc.

Ansökningsblanketten finns att hämta här.


Föreningens organisationsnr. är följande 716426-3233.