Styrelsen


Styrelse vald vid föreningsstämman 2017-05-08

Namn Befattning Särskilt ansvar
Kent Eriksen Ordförande
 
Anders Nääs Ledamot
Peter Grönström Ledamot Ekonomi
Sevim Cicek
Ledamot
Anders Evstedt
Ledamot 
Säkerhets- och nyckelsystem samt parkering
Jan Stojkovic

Suppleant