2:Föreningen‎ > ‎

Fastighetsunderhåll


Fastighetsförbättringar och underhåll:

ÅR 2017:
OVK (obligatorisk ventilationskontroll)
Stamspolning, byte till LED-belysning i soprum och alla trapphus. Nya motorvärmar-uttag. 

ÅR 2015:
Nytt system för tvättstugebokning

ÅR 2014:
OVK (obligatorisk ventilationskontroll)
Stamspolning
Fler återvinningskärl sattes in i soprum, nu har vi sorteringskärl för plast, batterier, ljuskällor (lampor & lysrör ), "små-el", matavfall, wellpapp och tidningar.

ÅR 2013:
Underhållsbesiktning av fastighet
Upprustning av innergård, nya blomkrukor och ny sand till sandlådan
Duvskydd monterades

ÅR 2012:
Installation av brandvarnare i samtliga lägenheter
Radonmätning

ÅR 2011:
OVK (obligatorisk ventilationskontroll)
Stamspolning
Trädgårdsrensning av buskar och omplantering
Rensning av dagvattenbrunnar och stuprör
Upprättat underhållsplan i samarbete med Fastighetsägarna

ÅR 2010:
Upprustning av tvättstugor. Byte av torkskåp och torktumlare
Upprustning av innergård. Ny sandlåda, grill och bänkar

ÅR 2009:
Målning och oljning av portdörrar
Målning av carport-länga

ÅR 2008:
Energideklaration

ÅR 2007:
OVK (obligatorisk ventilationskontroll)
Installation av reglersystem till värmesystemet som med daglig information ifrån SMHI anpassar värmen till aktuell väderlek.

ÅR 2006:
Stamspolning
Installation av ljud/tryck styrt belysningssystem i all portuppgångar. Lamporna tänds automatiskt, vilket bidrar energibesparingar.