2:Föreningen


Information om Brf Hästskon i Solna:

Föreningen
Brf Hästskon upplåter 89 st br-lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen.

Medlemskap i föreningen
För godkänt medlemskap krävs att man har tagit del av stadgarna.

Godkänns juridisk person: Nej.

I avgiften ingår: Värme, förråd, vatten och kabel-tv.

Typ av förening: Äkta förening.

Överlåtelseavgifter
Överlåtelseavgift om 2,5% av gällande basbelopp debiteras köparen. Pantsättningsavgift om 1% av gällande basbelopp per notering debiteras pantsättaren/köparen.

Ekonomi
Föreningen har god ekonomi och avgiftssänkning har skett två gånger sedan starten. Årsavgiften sänktes med 5% från och med januari 2018. Följande amorteringar har även skett på föreningens lån:

2017 - 1 000 000 kr
2016 - 2 000 000 kr
2015 - 1 200 000 kr
2014 - 1 600 000 kr
2013 - 2 100 000 kr
2012 -    200 000 kr
2011 -      85 000 kr
2010 - 1 512 000 kr

Inbetalning av månadsavgift
Avier för månadsavgiften kommer kvartalsvis i förväg där även andra ev. avgifter faktureras. Saknar du någon avi eller är nyinflyttad och inte fått någon avgiftsavi kontakta vår ekonomiska förvaltare Johan Bergström ( Bejo) telnr 08-656 02 08

Ekonomisk förvaltning
Bejo - Telefon: 08-656 02 08

Teknisk förvaltning
Nordstaden - För felanmälan ring 08 - 32 40 60.

Föreningsstämma
Föreningsstämman brukar äga rum under maj månad. På stämman redovisas verksamheten samt styrelse väljs för det kommande året. Vi ser gärna att du vill medverka i styrelsearbetet.

Städdagar
Föreningen anordnar två stycken städdagar per år. En på våren och en på hösten. Då hjälps föreningens medlemmar åt att städa de gemensamma gårdsutrymmen som finns.  Föreningen hyr även en container till dessa städdagar så att medlemmarna kan slänga grovsoppor i.

Övrigt
Föreningen tillåter ej montage av parabolantenn.

Föreningen belönades med Solna Stads miljöstipendium 2007 med 40.000 kr.